Arthur C, Clarke

Föddes 1917-12-16 (103 år eller 37465 dagar sedan)

Läs mer om Arthur C, Clarke på Wikipedia

Se fler födelsedagar..