F, Robert Kennedy

Föddes 20/11/1925 (98 år eller 35802 dagar sedan)

Läs mer om F, Robert Kennedy på Wikipedia

Se fler födelsedagar..