Reverend Jerry Falwell

Föddes 1933-08-11 (87 år eller 31707 dagar sedan)

Läs mer om Reverend Jerry Falwell på Wikipedia

Se fler födelsedagar..