Rosalynn Carter

Föddes 1927-08-18 (93 år eller 33892 dagar sedan)

Läs mer om Rosalynn Carter på Wikipedia

Se fler födelsedagar..