Rosalynn Carter

Föddes 1927-08-18 (94 år eller 34439 dagar sedan)

Läs mer om Rosalynn Carter på Wikipedia

Se fler födelsedagar..