Rutherford B, Hayes

Föddes 1822-10-04 (199 år eller 72742 dagar sedan)

Läs mer om Rutherford B, Hayes på Wikipedia

Se fler födelsedagar..