A,J, Foyt

Föddes 1935-01-16 (86 år eller 31732 dagar sedan)

Läs mer om A,J, Foyt på Wikipedia

Se fler födelsedagar..