Arthur C, Clarke

Föddes 16/12/1917 (107 år eller 38904 dagar sedan)

Läs mer om Arthur C, Clarke på Wikipedia

Se fler födelsedagar..