Arthur C, Clarke

Föddes 16/12/1917 (106 år eller 38519 dagar sedan)

Läs mer om Arthur C, Clarke på Wikipedia

Se fler födelsedagar..