Arthur C, Clarke

Föddes 1917-12-16 (105 år eller 38185 dagar sedan)

Läs mer om Arthur C, Clarke på Wikipedia

Se fler födelsedagar..