Gene Roddenberry

Föddes 1921-08-19 (101 år eller 36930 dagar sedan)

Läs mer om Gene Roddenberry på Wikipedia

Se fler födelsedagar..