George C, Scott

Föddes 18/10/1927 (97 år eller 35286 dagar sedan)

Läs mer om George C, Scott på Wikipedia

Se fler födelsedagar..