Rosalynn Carter

Föddes 1927-08-18 (95 år eller 34494 dagar sedan)

Läs mer om Rosalynn Carter på Wikipedia

Se fler födelsedagar..