Samuel L, Jackson

Föddes 1948-12-21 (74 år eller 26904 dagar sedan)

Läs mer om Samuel L, Jackson på Wikipedia

Se fler födelsedagar..